В името на Отец и Син и Святий Дух!

 

В изминалите дни на Великия пост чрез оособени служби и молитви Светата Църква непрестанно призоваваше всички християни  към покаяние, пост и молитва. Тя простираше над нас своите милостиви обятия в тайнството покаяние и ни оживотворяваше чрез приобщаването със Светите Христови тайни.

В този неделен ден Светата Църква е  установила тържествено да се празнува спомена за тържествения вход на Господ в Иерусалим, където Спасителят дошъл не за да седне на царския престол на пророк и цар Давид и да отнеме властта от римляните, а да насочи, своите стъпки към величествения иерусалимски храм, показвайки чрез това, че Христовото царство „не е от този свят”. Господ е истински Цар, но не на един или друг народ, а Владетел на цялата Вселена, Глава на Духовното Царство – Своята Църква, „която Той си придоби със Своята кръв /Деян.20-28/. Целият народ и даже малките деца високо викали към Христа:”Осанна на Давидовия Син”/Мат.21- 9:15/.

Влизайки в Иерусалимския храм, Господ изгонил от него всички, които сквернели светинята, а при това показал велика милост на истински вярващите хора – изцелил сакати, слепи и глухи, които постоянно пребъдвали в храма. Тогава Спасителят започнал отново да учи народа за Небесното Царство и явно посочил Себе Си, че Той е Месията обещан чрез пророците.

Припомняйки днес това велико събитие от живота на нашия Господ Иисус Христос, да се пренесем със своите мисли в това далечно и в същото време близко до нашите вярващи души време и да се присъединим към множеството, съпровождащо тържествено Христа в Иерусалимския храм.

В този ден ние идваме в храма с клончета разлистена върба и други растения, за да вземем участие заедно с тях в радостната среща на възлюбения наш Спасител и Господ.

Светата Църква, възлюбени братя и сестри, в пестопения и молитви, посветени на днешното празнично събитие, ни разкрива основната цел за идването в света на Божия Син.  Господ Иисус Христос чрез подвига на изкуплението, страданията и смъртта прие от Бога власт да бъде Съдия на живи и мъртви /1Петр.4:5/. При славното свое второ идване в света за всеобщ съд над цялото човечество /Иоан 5:22; Рим.14:10/ по Неговата всесилна воля, ще се случи велико събитие – ще възкръснат всички поколения хора, живяли някога по земята, и заедно с останалите живи ще застанат пред последния Божий съд. Сам Спасителят още преди Своите страдания учел апостолите за това:”Защото ще дойде Сишн човечески в славата на Отца Си със своите ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му” /Мат.16:27/.

Преди Своята смърт, като възкреси четиридневния Лазар /Иоан 11:43-44, Господ явно доказа че „Той е съдия над живи и мъртви”/Деян.10:42/. Христе Боже, за да ни увериш в общото възкресение, Преди Твоите страдания, Ти възкреси от мъртвите Лазаря. Затова ние, които носим като децата знамената на победата, викаме към Тебе, победителя на смъртта:Осанна във висините! Благословен е, Който иде в името Господне! – тържествено пеем на този ден прославяйки Христа Жизнодателя.

При второто и славно Господне пришествие, всички умрели ще възкръснат, а достойните ще бъдат грабнати на облаци, за да срещнат Господа, както пророчески е предсказал свети апостол Павел. На тези, които са живяли праведно в покаяние и добри дела Господ обещал, че след възкресението ще засияят като слънце...

Да се потрудим, скъпи братя и сестри, искрата на живата Христова вяра с всеки изминат ден все повече и повече да се разгаря в нашите души, а светлината на Божията любов да проникне и просвети цялото ни същество. Тогава и нашите мисли ще бъдат събрани и чисти, чувствата ни – святи и непорочни, желанията ни устремени към Небесното и вечното, за да срещнем Господа заедно с праведниците, както в днешния радостен празник, от цялата си душа с любов да прославим нашия Спасител и да възкликнем:” Осанна във висините, благословен е Който иде в Името Господне”. Амин!

 

Прот. Иоан Сорокин - ЖМП

Апел за дарения

Братя и сестри в Христа!

Поради изчерпване на средствата за ремонт на покрива на храма и реставрация на увредените поради това стенописи, храмовото духовенство и настоятелството на катедрален храм „Св. вмчца Неделя”, ви моли, да участвате според възможностите си в събирането на средства за благоукрасата на Божия дом!

Бог стократно преумножава благодеянията принесени в православния храм!
Божието благословение да е над всички ви, които имате и които нямате възможност да ни подкрепите! Амин!

Приемаме с благодарност дарения в касите на храма, в тетрадката за дарения при свещите в храма, при предстоятеля на храма ставрофорен иконом Мина Минчев и на обявената дарителска сметка:
- BG77 UNCR 7000 1514 0239 60