Печат

На 27 ноември 2016 г., 13 Неделя след Въздвижение на Светия Кръст, в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя”, след края на св. Литургия, председателят на храма -  ставрофорен иконом Мина Минчев прикани енориашите на храма да пристъпят към урната и да упражнят правото си на глас за избирането на ново църковно настоятелство.

Изборът бе проведен в изпълнение на решението на Св. Синод – протокол №16/28.09.2016 г., и на основание чл. 143 ал.1, във връзка с чл. 145, ал. 1 от Устава на Българската православна църква касаещ изтичането на четиригодишния мандат на църковните настоятелства и проверителни комисии и провеждането на нов избор на такива на 27.11.2016 г.. Спазвайки разпореждането, изборът започна веднага след края на богослужението и премина в спокойна обстановка, завършвайки малко след 14 ч.. Енориашите излъчиха независима тричленна комисия, която преброи гласовете отразени в изборните бюлетини.  В канцеларията на храма, Негово Високоблагоговейнство ставр. ик. Мина Минчев прочете изборните резултати и поздрави новоизбраните църковни настоятели.
Новоизбраното църковно настоятелство, както и до сега, включва 6-ма енориаши: г-н Недялко Ляков – най-дългогодишен член на ЦН, г-жа Елена Пенчева - адвокат, г-жа Анелия Пенкова, г-н инж.Васил Кутинчев, г-жа презв. Валентина Кантарджиева /нов член/ и г-н инж. Емил Енев; в проверителната комисия бяха избрани г-ца Дарина Димитрова и г-жа Весела Игнатова. Като направи равносметка на изминалите 4 години, председателят на храма и на църковната настоятелство – отец Мина, запозна всички присъстващи с важните и наложителни задачи, с които предстои да започне работата си новото църковно настоятелство.
Протоколът от избора бе внесен според Устава в канцеларията на Софийска митрополия.
Снимки: Нина Комарова

IMG_8141.JPG IMG_8143.JPG IMG_8144.JPG

IMG_8147.JPG IMG_8155.JPG IMG_8156.JPG

IMG_8157.JPG IMG_8161.JPG IMG_8165.JPG

IMG_8168.JPG IMG_8170.JPG IMG_8171.JPG

IMG_8174.JPG IMG_8175.JPG IMG_8177.JPG

IMG_8178.JPG IMG_8181.JPG IMG_8182.JPG

IMG_8186.JPG IMG_8187.JPG IMG_8189.JPG

IMG_8193.JPG IMG_8195.JPG IMG_8204.JPG

IMG_8206.JPG IMG_8208.JPG IMG_8210.JPG

IMG_8215.JPG IMG_8216.JPG IMG_8217.JPG

IMG_8220.JPG IMG_8222.JPG IMG_8224.JPG

IMG_8227.JPG IMG_8229.JPG IMG_8231.JPG

IMG_8236.JPG IMG_8239.JPG