Църквата е определила денят 8 ноемврида бъде в чест на светите ангели и най-вече на св. Архистратиг Михаил, когото счита за вожд на небесните сили.

Един от вишите ангели – Денница (Ис. 14:12) се възгордял и чрез своето падане увлякъл множество други духове; но всички ангели, под началството на св. Архистритиг Михаил, които останали верни на Господа, продължавали да Му служат и да възпяват славата Му.

 

На Църквата Божия са известни имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение.

От св. Библия знаем, че първото Божие творение са небесните ангели.

Православната църква още от дълбока древност с достойнство почита светите ангели.

Нека най-напред да изясним какво означава думата ангел. Тя е гръцка и в превод означава вестител, пратеник. Самото име подсказва службата и назначението на ангелите. Те са Божии вестители, т. е. пратеници и изпълнители на Неговата воля. Ангелите са безсмъртни, безплътни, разумни, невинни, чисти и светли духове. Невинността е тяхно естествено свойство. Те предстоят пред Божия престол и непрестанно славословят Бога. Техният благозвучен химн „Свят, свят, свят Господ Саваот" през всички векове се разнася по безкрайната небесна шир.

За по-голяма нагледност и достъпност в иконите те се изобразяват с криле, в снежнобели дрехи, което подсказва за тяхната невинност и чистота, а крилете им - за бързината, с която изпълняват Божиите заповеди.

Доказателства за съществуването на небесните ангели срещаме в св. Библия - Стар и Нов Завет.

Многобройни са примерите, но да споменем само някои от тях.

Ангел Господен задържал ръката на Авраам в момента, когато е щял да принесе в жертва обичния си син Исаак (Бит. 22:11-12).

Св. архангел Гавриил се явил и съобщил на праведния свещеник Захария, че молитвата му е чута от Бога, жена му Елисавета ще роди син и ще го нарекат с името Йоан (Лука. 1:13).

Същият св. архангел Гавриил известил на св. Дева Мария, че ще роди Син и ще Го нарече с името Иисус (Лука. 1:30-31).

Ангел Господен благовестил на витлеемските овчари, че се родил дългоочакваният Спасител на човечеството. В дивната Рождественска нощ ангелски хор огласил небесата с чудното славословие: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!" (Лука. 2:14).

Ангел се явява в съня на Йосиф и го предупреждава за грозящата ги опасност: „Стани, вземи Младенеца и Майка Му и бягай в Египет и остани там докле ти кажа. Защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби (Мат. 2:13).

Пак ангел Господен известил на опечалените жени мироносици за най-великото и спасително чудо - възкресението на Господ Иисус Христос.

При възкресението на Христос ангели се явяват на учениците Му и им казват, че Той се е възнесъл на небето и един ден пак ще дойде да съди живи и мъртви.

По численост ангелите са безбройни.

На Църквата ни са известни имената на 7 първенствуващи.

Словото Божие се представя от св. архистратиг Михаил, който е вождът на небесните сили, борец против духовете на тъмнината. Затова той се изобразява с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака.

Според Свещ. Писание св. архангел Гавриил е известител на тайните Божии; св. архангел Уриил - просветител на душите; св. архангел Рафаил - церител на недъзите; св. архангел Салатиил - почита се като молител и застъпник пред Господ Бог; св. архангел Йехудиил - прославител на Бога и св. архангел Варахиил - подател на Божиите благословения.

Божиите ангели взимат дейно участие в нашето спасение. Те са наши закрилници и пазители. Всеки християнин получава при св. тайнство Кръщение ангел-пазител, който напътства и предпазва от нещастие поверената му човешка душа.

Ето защо, в деня на празника им, 8 ноември, нека отдадем заслужена почит на нашите небесни закрилници.

Нека не пренебрегваме тяхната предана служба за нашето спасение.

Всеки християнин нека се стреми в живота си към ангелска чистота и съвършенство.

 

„Църковен вестник", брой 44-46/1996 г.

 

 

Апел за дарения

 
Обични в Господа братя и сестри,
 
Във връзка с належащ спешен ремонт на покрива на Софийския митрополитски катедрален храм „Св. Вмчца Неделя“ храмовото духовенство и църковното настоятелство се обръщат към всички с просба за подпомагане на ремонта с парични дарения според възможностите Ви - дарения при храмовото духовенство или на обявената дарителска сметка: BG77 UNCR 7000 1514 0239 60.
 
Нека Божието благословение и благодат да бъде над всички Вас!
 
Ставрофорен иконом Николай Георгиев,
Председател на църковното настоятелство на Софийски митрополитски катедрален храм „Света Вмчца Неделя“
 
София 29.11.2021