Новини от България:

Новини от храма "Св. Неделя":

Новини от света:

На които простите греховете, тем ще
се простят; на които задържите, ще
се задържат.
(Иоана 20:23)

От как настъпи великият пост, всяка вечер, след свършека на великото повечерие, имахме с вас кратки беседи, в които разгледахме и ви се обясни необходимостта от покаянието и начините на покаянието. Сега ще ви говоря върху тайнството изповед.

В св. православна Църква има 7 тайнства: Кръщение, Миропомазване, Свещенство, Евхаристия, Брак, Изповед и Елеосвещение.

Необходимост и сила на покаянието


Душе моя, душе моя,
Востани, что спиши!
Св. Андрей Критски


Имайки предвид мнението на великите постници, че през дните на великия пост трябва да прекараме времето си и в безмълвие, т.е. в мълчание, не мислех да проповядвам. Но трогнат от съдържанието на канона на св. Андрея Критски, заставен съм да споделя с вас мислите, които сега ме вълнуват.

В заключението на вчерашната ми беседа - темата на която беше: необходимостта и силата на покаянието, обещах днес да беседвам с вас върху въпроса: начини на покаянието. За християнина не е достатъчно да вярва в необходимостта и в обновяващата сила на покаянието, но трябва да знае как да се покае.Трябва да знае какви начини има за покаяние. Може някой да съзнава прегрешенията си, може да чувства гризенето на съвестта, никога и никъде може да няма мир и спокойствие, но щом не знае как да се покае, ще умре като грешник.

Снощи ви говорих за първия начин на покаянието. Както ви е известно, той се състои в съзнаването и изповядването на греховете. Сега ще ви разясня в що се състои втория и третия начин на покаяние. Най-напред ще разгледаме втория начин. В що се състои той? – В плач за греховете. Съгрешим ли, нека плачем за греховете си и ще получим прощение. Трудно ли е това? Има ли по-лесен от тоя начин на покаяние? От нас не се иска нищо друго освен да плачем за греховете си. „От нас, както казва св. Иоан Златоуст, не се иска нито да измеряме дълбочината на морето, нито да пътешестваме по далечни и пусти места, нито да харчим пари, нито пък да се борим със свирепите морски вълни. От нас се иска само едно: да плачем за греховете си, и те ще ни бъдат простени.“ Но отде знаем, че ако плачем за греховете си, ще ни бъдат простени? – От св. Писание. В него има много примери, от които се вижда, че сълзите отмиват греховете човешки но, като най-характерен пример ще ви приведа случая с апостол Петра.

Много и разнообразни са греховете, но Бог, по своята милост, е оставил разни начини на покаяние. Четвъртият начин на покаяние е милостинята.
 „Милостинята, казва св. Иоан Златоуст, е царица на добродетелите. Тя е по-светла и от слънцето и от звездите. Милостинята има велики криле, с които разсича въздуха, минава покрай луната, издига се над слънчевите лъчи, достига върха на небесата, минава пред лика на ангелите, архангелите и всички Небесни сили и се спира пред Престола на небесния Цар“. „Корнилие, казва се в св. Писание, твоята молитва и твоята милостиня стигна до Бога“ (Деян. 10:4).

Апел за дарения

Братя и сестри в Христа!

Поради изчерпване на средствата за ремонт на покрива на храма и реставрация на увредените поради това стенописи, храмовото духовенство и настоятелството на катедрален храм „Св. вмчца Неделя”, ви моли, да участвате според възможностите си в събирането на средства за благоукрасата на Божия дом!

Бог стократно преумножава благодеянията принесени в православния храм!
Божието благословение да е над всички ви, които имате и които нямате възможност да ни подкрепите! Амин!

Приемаме с благодарност дарения в касите на храма, в тетрадката за дарения при свещите в храма, при предстоятеля на храма и на обявената дарителска сметка:
- BG77 UNCR 7000 1514 0239 60