Църквата е определила денят 8 ноемврида бъде в чест на светите ангели и най-вече на св. Архистратиг Михаил, когото счита за вожд на небесните сили.

Един от вишите ангели – Денница (Ис. 14:12) се възгордял и чрез своето падане увлякъл множество други духове; но всички ангели, под началството на св. Архистритиг Михаил, които останали верни на Господа, продължавали да Му служат и да възпяват славата Му.

Преподавателка-лесбийка от основно училище в Онтарио сподели по време на специална учителска конференция, организирана от хомосексуални активисти, за лично прилагания от нея преподавателски подход с цел убеждаване на едва четиригодишни деца да приемат идеята за хомосексуални отношения.
„Започвам още от детската градина. Прекрасно място за начало. Тъкмо там преподавах най-добре своите идеи. Чувствах това за най-удачно подбраното място", каза Пам Стронг на конференцията, на която присъстваха и представители на LifeSiteNews.

Апел за дарения

 
Обични в Господа братя и сестри,
 
Във връзка с належащ спешен ремонт на покрива на Софийския митрополитски катедрален храм „Св. Вмчца Неделя“ храмовото духовенство и църковното настоятелство се обръщат към всички с просба за подпомагане на ремонта с парични дарения според възможностите Ви - дарения при храмовото духовенство или на обявената дарителска сметка: BG77 UNCR 7000 1514 0239 60.
 
Нека Божието благословение и благодат да бъде над всички Вас!
 
Ставрофорен иконом Николай Георгиев,
Председател на църковното настоятелство на Софийски митрополитски катедрален храм „Света Вмчца Неделя“
 
София 29.11.2021