Църквата е определила денят 8 ноемврида бъде в чест на светите ангели и най-вече на св. Архистратиг Михаил, когото счита за вожд на небесните сили.

Един от вишите ангели – Денница (Ис. 14:12) се възгордял и чрез своето падане увлякъл множество други духове; но всички ангели, под началството на св. Архистритиг Михаил, които останали верни на Господа, продължавали да Му служат и да възпяват славата Му.

Преподавателка-лесбийка от основно училище в Онтарио сподели по време на специална учителска конференция, организирана от хомосексуални активисти, за лично прилагания от нея преподавателски подход с цел убеждаване на едва четиригодишни деца да приемат идеята за хомосексуални отношения.
„Започвам още от детската градина. Прекрасно място за начало. Тъкмо там преподавах най-добре своите идеи. Чувствах това за най-удачно подбраното място", каза Пам Стронг на конференцията, на която присъстваха и представители на LifeSiteNews.

Апел за дарения

Братя и сестри в Христа!

Поради изчерпване на средствата за ремонт на покрива на храма и реставрация на увредените поради това стенописи, храмовото духовенство и настоятелството на катедрален храм „Св. вмчца Неделя”, ви моли, да участвате според възможностите си в събирането на средства за благоукрасата на Божия дом!

Бог стократно преумножава благодеянията принесени в православния храм!
Божието благословение да е над всички ви, които имате и които нямате възможност да ни подкрепите! Амин!

Приемаме с благодарност дарения в касите на храма, в тетрадката за дарения при свещите в храма, при предстоятеля на храма и на обявената дарителска сметка:
- BG77 UNCR 7000 1514 0239 60