Новини от България:

Новини от храма "Св. Неделя":

Новини от света:

Нов завет

   1. ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
   2. ОТ МАРКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
   3. ОТ ЛУКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
   4. ОТ ИОАНА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
   5. ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ
   6. СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИАКОВА
   7. ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТРА
   8. ВТОРО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТРА
   9. ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА
  10. ВТОРО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА
  11. ТРЕТО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА
  12. СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИУДА
  13. ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО РИМЛЯНИ
  14. ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ
  15. ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ
  16. ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ГАЛАТЯНИ
  17. ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕФЕСЯНИ
  18. ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ФИЛИПЯНИ
  19. ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОЛОСЯНИ
  20. ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ
  21. ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ
  22. ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ
  23. ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ
  24. ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИТА
  25. ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ФИЛИМОНА
  26. ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕВРЕИТЕ
  27. ОТКРОВЕНИЕ НА СВЕТИ ИОАНА БОГОСЛОВА


Ветх завет

   1. БИТИЕ
   2. ИЗХОД
   3. ЛЕВИТ
   4. ЧИСЛА
   5. ВТОРОЗАКОНИЕ
   6. ИИСУС НАВИН
   7. СЪДИИ ИЗРАИЛЕВИ
   8. КНИГА РУТ
   9. ПЪРВА КНИГА ЦАРСТВА
  10. ВТОРА КНИГА ЦАРСТВА
  11. ТРЕТА КНИГА ЦАРСТВА
  12. ЧЕТВЪРТА КНИГА ЦАРСТВА
  13. ПЪРВА КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН
  14. ВТОРА КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН
  15. ПЪРВА КНИГА НА ЕЗДРА
  16. КНИГА НА НЕЕМИЯ
  17. ВТОРА КНИГА НА ЕЗДРА
  18. КНИГА НА ТОВИТА
  19. КНИГА ИУДИТ
  20. КНИГА ЕСТИР
  21. КНИГА НА ИОВА
  22. ПСАЛТИР
  23. КНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ
  24. КНИГА НА ЕКЛИСИАСТА или ПРОПОВЕДНИКА
  25. КНИГА ПЕСЕН на ПЕСНИТЕ, от СОЛОМОНА
  26. КНИГА ПРЕМЪДРОСТ СОЛОМОНОВА
  27. КНИГА ПРЕМЪДРОСТ на ИИСУСА, СИН СИРАХОВ
  28. КНИГА НА ПРОРОК ИСАИЯ
  29. КНИГА НА ПРОРОК ИЕРЕМИЯ
  30. КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИЕВ
  31. ПОСЛАНИЕ НА ИЕРЕМИЯ
  32. КНИГА НА ПРОРОК ВАРУХА
  33. КНИГА НА ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЯ
  34. КНИГА НА ПРОРОК ДАНИИЛА
  35. КНИГА НА ПРОРОК ОСИЯ
  36. КНИГА НА ПРОРОК ИОИЛЯ
  37. КНИГА НА ПРОРОК АМОСА
  38. КНИГА НА ПРОРОК АВДИЙ
  39. КНИГА НА ПРОРОК ИОНА
  40. КНИГА НА ПРОРОК МИХЕЙ
  41. КНИГА НА ПРОРОК НАУМА
  42. КНИГА НА ПРОРОК АВАКУМА
  43. КНИГА НА ПРОРОК СОФОНИЯ
  44. КНИГА НА ПРОРОК АГЕЙ
  45. КНИГА НА ПРОРОК ЗАХАРИЯ
  46. КНИГА НА ПРОРОК МАЛАХИЯ
  47. ПЪРВА КНИГА МАКАВЕЙСКА
  48. ВТОРА КНИГА МАКАВЕЙСКА
  49. ТРЕТА КНИГА МАКАВЕЙСКА
  50. ТРЕТА КНИГА НА ЕЗДРА

Апел за дарения

Братя и сестри в Христа!

Поради изчерпване на средствата за ремонт на покрива на храма и реставрация на увредените поради това стенописи, храмовото духовенство и настоятелството на катедрален храм „Св. вмчца Неделя”, ви моли, да участвате според възможностите си в събирането на средства за благоукрасата на Божия дом!

Бог стократно преумножава благодеянията принесени в православния храм!
Божието благословение да е над всички ви, които имате и които нямате възможност да ни подкрепите! Амин!

Приемаме с благодарност дарения в касите на храма, в тетрадката за дарения при свещите в храма, при предстоятеля на храма и на обявената дарителска сметка:
- BG77 UNCR 7000 1514 0239 60