Новини от България:

Новини от храма "Св. Неделя":

Новини от света:

Нов завет

 1. От Матея свето Евангелие
 2. От Марка свето Евангелие
 3. От Лука свето Евангелие
 4. От Иоана свето Евангелие
 5. Деяния на светите Апостоли
 6. Съборно послание на св. ап. Иакова
 7. Първо съборно послание на ап. Петър
 8. Второ съборно послание на св. ап. Петър
 9. Първо съборно послание на св. ап. Иоан Богослов
 10. Второ съборно послание на св. ап. Иоан Богослов
 11. Трето съборно послание на св. ап. Иоан Богослов
 12. Съборно послание на св. ап. Иуда
 13. Послание на ап. Павел към Римляните
 14. Първо послание на ап. Павел към Коринтяни
 15. Второ послание на св. ап. Павел до Коринтяни
 16. Послание на св. ап. Павла до Галатяни
 17. Послание на св. ап. Павла до Ефесяни
 18. Послание на св. ап. Павла до Филипяни
 19. Послание на св. ап. Павел до Колосяни
 20. Първо послание на св. ап. Павла до Солуняни
 21. Второ послание на св. ап. Павла до Солуняни
 22. Първо послание на св. ап. Павла до Тимотея
 23. Второ послание на св. ап. Павла до Тимотея
 24. Послание на св. ап. Павла до Тита
 25. Послание на св. ап. Павла до Филимона
 26. Послание към св. ап. Павла до евреите
 27. Откровение на св. Иоан Богослов

Ветх завет

 1. Битие
 2. Изход
 3. Левит
 4. Числа
 5. Второзаконие
 6. Иисус Навин
 7. Съдии Израилеви
 8. Книга Рут
 9. Първа книга Царства
 10. Втора книга Царства
 11. Трета книга Царства
 12. Четвърта книга Царства
 13. Първа книга Паралипоменон
 14. Втора Паралипоменон
 15. Първа книга Ездра
 16. Книга на Неемия
 17. Втора книга на Ездра
 18. Книга на Товита
 19. Книга Иудит
 20. Книга Естир
 21. Книга на Иова
 22. Псалтир
 23. Притчи Соломонови
 24. Книга на Еклесиаста или Проповедника
 25. Книга Песен на песните
 26. Книга Премъдрост Соломонова
 27. Премъдрост на Иисуса син Сирахов
 28. Книга на пророк Исаия
 29. Книга на пророк Иеремия
 30. Книга Плач Иеремиев
 31. Послание на Иеремия
 32. Книга на пророк Варух
 33. Книга на пророк Иезекиил
 34. Книга на пророк Даниил
 35. Книга та пророк Осия
 36. Книга на пророк Иоила
 37. Книга на пророк Амоса
 38. Книга на пророк Авдий
 39. Книга на пророк Иона
 40. Книга на пророк Михей
 41. Книга на пророк Наума
 42. Книга на пророк Авакума
 43. Книга на пророк Софония
 44. Книга на пророк Агей
 45. Книга на пророк Захария
 46. Книга на пророк Малахия
 47. Първа книга Макавейска
 48. Втора книга Макавейска
 49. Трета книга Макавейска
 50. Трета книга Ездра

Апел за дарения

Братя и сестри в Христа!

Поради изчерпване на средствата за ремонт на покрива на храма и реставрация на увредените поради това стенописи, храмовото духовенство и настоятелството на катедрален храм „Св. вмчца Неделя”, ви моли, да участвате според възможностите си в събирането на средства за благоукрасата на Божия дом!

Бог стократно преумножава благодеянията принесени в православния храм!
Божието благословение да е над всички ви, които имате и които нямате възможност да ни подкрепите! Амин!

Приемаме с благодарност дарения в касите на храма, в тетрадката за дарения при свещите в храма, при предстоятеля на храма и на обявената дарителска сметка:
- BG77 UNCR 7000 1514 0239 60